Kamarádství lidí a zvířat

25.6.2010 00:00
Zvířátka

Od 1.-4. července letošního roku představí vědecké týmy ze Švédska, Německa, USA, Japonska a dalších zemí výsledky svých výzkumů o vztazích lidí a zvířat. Na konferenci s názvem "Lidé & zvířata: pro život" zazní letos ve Stockholmu celkem 84 přednášek o soužití lidí a zvířat se zaměřením na péči o domácí mazlíčky.

Konference pořádaná Mezinárodní asociací IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) přináší každé tři roky nové studie dokazující vzájemnou prospěšnost lidí a zvířat, například terapeutické účinky zvířat při rehabilitaci nemocných, v péči o seniory nebo autistické děti.

Konference IAHAIO dospěly k mnoha průlomovým závěrům, které ukázaly významný přínos domácích mazlíčků na lidí různých věkových skupin a s rozličnými zdravotními komplikacemi. Například švédské vědkyně prokázaly, že hlazení psa významně ovlivňuje hladinu stresového hormonu (kortizolu) a hormonu lásky (oxytocinu) nejen u jeho majitele, ale také u samotného psa. Dotýkání se zvířat a jejich blízkost produkuje v lidském mozku oxytocin, díky kterému se cítíme lépe. Švédská studie zjistila, že ženy, které se hodinu intenzivně věnovaly svému labradorovi, vytvořily se svým psem tak silné citové pouto, že jejich hormonální hladiny se harmonizovaly. Jak říká spoluautorka této studie Kerstin Uvnäs-Moberg: „Hladina oxytocinu u psa významně vzrostla již tři minuty po tom, kdy se mu žena začala intenzivně věnovat.“

Je neoddiskutovatelné, že zvířata prospívají našemu zdraví, chování a výrazně zvyšují kvalitu našeho života. Péče o domácího mazlíčka pomáhá dětem rozvíjet empatii, začlenit se lépe do kolektivu a naučit se altruistickému a nenásilnému chování. Zvířata přinášejí radost také do života seniorů, zvyšují jejich soběstačnost a spokojenost. Hlavní panely letošní konference budou věnovány zvířatům v prevenci násilí u dospívajících, vlivu mazlíčků na dlouhověkost člověka, evoluci soužití lidí a zvířat, welfare, psychologii vztahů se zvířaty, hippoterapii, canisterapii
a dalším.
   

V roce 1998 byla hostitelskou zemí IAHAIO konference Česká republika. Na základě této konference tehdy vznikla tzv. pražská deklarace o terapeutických aktivitách za asistence zvířat. Konference IAHAIO v ČR přinesla obrovský rozmach a oblíbenost zooterapeutických metod.
K zooterapii se dnes využívají různá zvířata, ale pes a kůň mají v této oblasti hlavní postavení. „Díky vysoké odborné úrovni konference IAHAIO byly závěry prezentovaných zooterapeutických výzkumů uznány také v českých zdravotnických zařízeních,říká MVDr. Hana Žertová, odbornice na etologii zvířat, která se před 12 lety zúčastnila pražské konference.

Mezinárodní asociace IAHAIO sdružuje od roku 1990 organizace zabývající se vzájemným působením lidí a zvířat. Posláním tohoto sdružení je výzkum, osvěta a výměna zkušeností členských organizací prostřednictvím společných projektů a konferencí. Zjednodušeně řečeno, IAHAIO se zasazuje o kamarádství lidí a zvířat. Posunuje tak domácí zvířata z pozice lovců, hlídačů a obránců domova do role přátel a věrných společníků.

Další informace získáte na: www.iahaio.org ­­­­­ nebo www.iahaio2010.com

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Je to šelma a je pořád divoká a svoje i když malá,ale pořád šelma.
Jahoda  |  3.9.2018 14:16

nebylo mým účelem opakovat stejný komentář..opět to zde nějak...
Jahoda  |  3.9.2018 14:20

taky když lovím holky mrskám ocasem, přikrčím se a vrčím, jakmile se...
bořivoj  |  4.9.2018 12:06

Já jsem takhle adoptovala kotě, které někdo opustil. Nikdy do té doby...
Ouha  |  4.9.2018 12:15

Tak ty Bořivoji asi nebudeš vykastrovanej Bořivoj :))
Ouha  |  4.9.2018 12:18

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *