Léčba psem - canisterapie

27.11.2001 00:00
Zvířátka

Canisterapie je vlastně pomocná terapie, kde se využívá pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu klienta.Je vhodnou součástí pro zlepšení následujících postižení:

mentálního
- udržení delší pozornosti
- pes není hračka, má své potřeby v oblasti péče a aby ho měl někdo rád
- je mu jedno, jak kdo vypadá, chová se ke všem stejně
- může se použít k nácviku sebeobsluhy klienta
- je nápomocen při rehabilitačním cvičení (nácvik a rozvoj hrubé i jemné motoriky, uvolňování spasmů)
- hrou se rozvíjí motorická činnost
- podporuje a rozvíjí fantazii (malování, modelování)
- podporuje komunikativnost a sbližování s okolím
- rozvoj slovní zásoby a nácvik správné výslovnosti v logopedii
- pocit ochrany a jistoty
- možnost relaxace po hře nebo cvičení
- respektování potřeb psa (odpočinek, spánek, krmení)
- zvyšování sebejistoty (účast na různých soutěžích)

tělesného
- důvěrník, kamarád a společník
- motivace k rehabilitaci
- zdroj obohacení a zpestření života
- zdroj ke zlepšování komunikace s okolím
- menší závislost na pomoci jiných
- zvýšení pocitu bezpečí
- při starosti o zvíře odvedení pozornosti od vlastních potíží
- prolamování barier osamělosti

smyslového
a) nevidomí
- větší nezávislost na okolí - varování před překážkami
- pocit bezpečí v davu
- kamarád a společník - lepší komunikace s okolím - u dětí lepší zjištění, že není jen jeden typ psa (rozdílnost v rasách, srsti, velikosti, apod.)
- zvýšení sebevědomí - zabránění pocitu neužitečnosti (péče o psa)
- snížení strachu a stresu i v neznámém prostředí
b) neslyšící
- zvyšování nezávislosti
- zvyšování soběstačnosti a sebedůvěry
c)s poškozením čichu
- úloha praktického pomocníka (upozorní na únik plynu nebo zápach kouře apod.)
- zvýšení pocitu bezpečí
- společník a kamarád
d)s poškozením hlasu
- kamarád (rozumí pokynům vyjádřeným gestikulací nebo
gestikulací spojenou s určitým zvukovým signálem
- zlepšení komunikace s okolím

autismu
- plní roli prostředníka mezi lidmi a okolním světem
- přispívá k jeho duševní rovnováze
- snižuje pocit osamění
- poskytuje potřebnou lásku v době, kdy chtějí oni
- potěšní s dotyku se zvířetem
- lze dosáhnout zmírnění projevů autismu

epilepsie
- kamarád a společník
- využití při rehabilitačním cvičení
- pomocník při hrách
- uklidňující faktur (snížení počtu záchvatů)
- pocit bezpečí, svobody a volnosti
- někteří ze psů poznají blížící se záchvat a varují


v logopedii
- nácvik správné výslovnosti
- rozšiřování slovní zásoby
- usměrňování rychlosti řeči

u psychologických a psychiatrických onemocnění
- zlepšování komunikace mezi pacienty a ošetřujícím personálem
- pes je objektem péče a tím odvrací pozornost od pacientových psychických potíží
- resocializace pacienta
- snižování pasivity, apatie a otupění
- pomocná léčba při drogových závislostech
- pomocná léčba u týraných a zneužívaných dětí

v geriatrii
- u lidí žijících doma - přebírání zodpovědnosti za péči o psa (zvyšování sebevědomí => užitečnosti)
- pes dává určitou jistotu ve vztahu k pánovi
- denní rytmus (krmení, procházky apod.)
- společník vždy ochotný k mazlení, hraní, nahrazuje chybějící fyzický kontakt mezi lidmi)
- zvyšuje pocit bezpečí
- zmírňuje pocit osamění, žal a bolest při ztrátě životního partnera
- lepší komunikace a navazování kontaktu s okolím
- je zde někdo, pro koho stojí za to žít
- u lidí v domovech důchodců
- pozitivní vliv na vyrovnání se s osamělostí
- vyburcování z nostalgie a deprese
- umožňuje nahradit nedostatek fyzického kontaktu a potřebu něhy a příchylnosti
- pes nerozlišuje podle vizáže či onemocnění, ale podle vnitřních hodnot ? ke všem je vztah stejný
- zlepšuje komunikaci mezi ostatními klienty i s ošetřujícím personálem
- je podnětem k rehabilitaci, fyzioterapii, logopedii, k nácviku jemné i hrubé motoriky
- pes má pozitivní vliv na zklidnění klientů a tím na omezování užívání antidepresiv, sedativ a hypnotik

Toto je jen výčet dosud uplatňovaných oblastí, kde je možno psa ? canisterapeuta použít. Samozřejmě, že u jednotlivých oblastí následují specifika podle závažnosti onemocnění, věku klienta, prostředí a přístupnosti.

Zdroj: http://www.hyperlink.cz/canisterapie/Canisterapie_uvod.htm
Další informace:
http://www.pejsek.cz/asc.en/texty/text155-r.php3
http://www.chinesecrested.cz/stranky/p_canisterapie.htm
http://web.redbox.cz/KBB/canisterapie.htm

Související články

Můj život změnil pes

18.12.2000 00:00

Pes léčitelem

3.5.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

http://www.ahaonline.cz/clanek/aha-zverinec/61988/temhle-pejskum-hrozi-smrt-p...
Už jim nezbývá ani týden  |  10.8.2011 00:24

Stejně ale nejlepší jsou na česneku!
M  |  10.8.2011 15:43

elsa to neprezila ani zo psom ;-((
nikola hupkova  |  21.11.2011 19:17

http://www.pepa.cz/cs/prispevek-50-kc-na-pomoc-opustenym-psum-v-utulku-marsov...
Psí útulek Maršovice  |  8.1.2012 17:14

Co se stalo Else ??? Nakonec to udělala:-(((
ambra  |  23.8.2015 12:51

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *