Reklama

28. září – Světový den vztekliny. Podaří se ji ve světě úplně eliminovat?

Vzteklina je závažné onemocnění, které bylo sice v Čechách úplně vymýceno, avšak jsou části světa, které jsou touto nemocí neustále ohrožované.

V samotné ČR sice nebyl od roku 2005 výskyt zaznamená, ale jedním z důvodů jsou i kvalitní očkovací programy a odpovědní majitelé zvířat. O vzteklině se však nesmí přestat mluvit, protože tato nemoc je obvykle fatální, jakmile se již objeví příznaky.  V Evropě jsou stále hlášeny případy např. z území Polska či Rumunska, velký problém je stále vzteklina v Turecku, nově také na Ukrajině. Největší problémy ale nemoc působí zejména v chudých částech světa (Afrika, Asie), kde si nemohou dovolit preventivní očkování – a právě tam pomáhá např. celosvětová společnost MSD, která dodává miliony vakcín zdarma.

Ve skutečnosti se jedná o jednu z nejhroznějších zoonóz na světě. Vzteklina každý rok zabije téměř 60 000 lidí a z toho až 40 % dětí mladší 15 let.  Nejvíc obětí přitom pochází z venkovských částí Afriky a Asie, kde je velmi špatná dostupnost očkování. I proto se světová organizace United Against Rabies (Společně proti vzteklině) s podporou Světové zdravotnické organizace (WHO) zavázala vymýtit vzteklinu do roku 2030.

Proč vznikl Světový den vztekliny?

Každoročně se připomíná tento den s cílem zvýšit povědomí o prevenci vztekliny a upozornit na pokrok v eliminaci této hrozby. 28. září se též kryje s výročím smrti Louise Pasteura, francouzského chemika a mikrobiologa, který vyvinul první vakcínu proti vzteklině. Bezpečné a účinné vakcíny pro zvířata a lidi jsou pro nás v České republice již zažitou formou ochrany, avšak i přesto existují ve světě místa, kde vakcínu nemají. Informovanost o tomto faktu je klíčovou hnací silou úspěchu komunit při zapojení se do účinné prevence vztekliny.

Reklama

Skoro 30 000 úmrtí dětí ročně v důsledku vztekliny

Odhaduje se, že vzteklina každoročně zabije okolo 59 000 lidí, přičemž 40 – 50 % z nich tvoří děti mladší 15 let. Částečně kvůli omezenému přístupu ke zdrojům a vakcínám v komunitách, kde se výskyty vztekliny opakují a informovanost o této nebezpečné zoonóze často velmi nízká. Přenos vztekliny je však možné eliminovat v oblastech s jejím endemickým výskytem, pokud je nejméně 70 % psů pokryto každoročním hromadným očkováním.

Očkování představuje bezpečí a záchranu životů

Velkou pomocí při potírání vztekliny v těchto lokalitách jsou společensky odpovědné firmy. Příkladem je společnost MSD Animal Health, která se prostřednictvím svého programu Afya připojila k cíli eliminace vztekliny „Zero by 30“ v překladu „0 do 30“ (eliminace vztekliny do roku 2030) v rámci spolupráce s organizací United Against Rabies. MSD AH darovala vakcíny klíčovým partnerům, jako jsou Mission Rabies (Mise Vzteklina) a Rabies Free Afrika (Afrika bez vztekliny), kteří podávají vakcínu psům prostřednictvím hromadných očkovacích kampaní v oblastech světa, kde je vzteklina stále endemická. „Mission Rabies se podařilo naočkovat téměř dva milióny psů prostřednictvím programu Afya společnosti MSD Animal Health darovanými dávkami jejich mezinárodně schválené vakcíny proti vzteklině,“ říká Luke Gamble, BVSc, DVM&S, FRCVS, zakladatel Mission Rabies. „Jelikož do roku 2030 zbývá již jen osm let k dosáhnutí globálního cíle nulových úmrtí lidí na vzteklinu zprostředkovanou psem, zaměřujeme se na podporu komunit endemické vztekliny v celé Indii a mimo ní, které nemají přiměřený přístup k vakcínám a jiným zdrojům. Toto probíhající dárcovství život zachraňující vakcíny nám pomůže dosáhnout tohoto cíle do roku 2030.“

Vzteklina je jednou z nejsmrtelnějších globálních chorob pro lidi i psy. To je zdrcující skutečnost, protože vzteklině se dá 100% zabránit rutinním očkováním. Kromě toho se globální ekonomická zátěž vztekliny způsobené psy odhaduje na 8,6 miliard USD (amerických dolarů) ročně. Ačkoli iniciativy hromadného očkování psů jsou nákladově nejefektnějším způsobem prevence úmrtí lidí na vzteklinu, toto úsilí se musí poskytnout všem komunitám v nouzi.

Očkování psa zachrání nejen jeho majitele

Vzteklina se přenáší slinami – respektive kousnutím. Nejprve je důležité si uvědomit, že jeden pes dokáže tento virus roznést mnoha lidem. V Česku i na Slovensku je očkování proti vzteklině povinné, ale v jiných zemích (jako jsou například státy v Africe) to tak nefunguje. Tam je potřeba dodat potřebné dávky vakcíny. „Ve spolupráci s MSD Animal Health, Rabies Free Africa aktuálně podala více jako 2,5 milionů dávek vakcíny proti vzteklině,“ říká Felix Lankester, DVM, Ph.D., ředitel Rabies Free Africa, a pokračuje: „Zkoumáme také, které strategie kampaně masové vakcinace psů jsou nákladově nejefektivnější metody na dodání očkování a eliminaci úmrtí způsobenou vzteklinou u psů. Program Afya podporuje naše úsilí zejména v těžko dostupných venkovských vesnicích a okolních komunit v Africe.“ A co můžeme udělat my? Je potřeba sdílet a šířit důležitost očkování na eliminaci vztekliny, abychom pomocí #WorldRabiesDay a #EndRabiesNow dosáhli cíle „nula“ na celém světě do roku 2030

 

Reklama

Komentáře

Vojta krupička (Po, 3. 10. 2022 - 12:10)
Velmi interesting (nas ucila pan čelka)
Reklama