Reklama

Pes pomůže

Občanské sdružení PES POMŮŽE vzniklo v únoru 2001 jako nezisková organizace, která má za cíl zajistit zvláštní potřeby lidí trpících postižením, které je v různé míře omezuje a neumožňuje jim žít plnohodnotným životem. Snažíme se pomoci v oblastech, které nejsou v současnosti zahrnuty ve vládních programech zdravotní a sociální péče nebo jsou v těchto programech hrazeny jenom částečně nebo vůbec. Naše působnost je celorepubliková. Nejvíce žadatelů o psy máme již několik let z regionu Moravy a Slezska.

Zaměřujeme se na pomoc nevidomým, mentálně postiženým a lidem, kteří jsou z různých důvodů upoutáni na vozíček či lůžko, nebo musí dlouhodobě pobývat v ústavní péči. Do této skupiny náleží vozíčkáři s různým stupněm nehybnosti nebo lidé s poruchou rovnováhy, dlouhodobě nemocní, starší lidé a děti žijící v ústavech. Posláním organizace je zvýšení mobility, nezávislosti, pohodlí a psychické pohody těchto osob prostřednictvím speciálně vycvičených psů a kompletního zajištění všech pomůcek a služeb s tím spojených. Podle typů zdravotního postižení rozlišujeme také způsob výcviku jednotlivých psů, které dělíme na psy asistenční, vodící a terapeutické.

Asistenční pes ulehčí vozíčkáři každodenní život složený z množství pro nás jednoduchých úkonů, které však pro vozíčkáře mohou představovat velikou námahu. Je těžké z vozíku zvedat předměty z podlahy nebo je vybírat ze skříněk, otevírat dveře v úzké chodbě nebo si svléknout ponožky. Je také důvodem k vycházce, námětem na rozhovor s kolemjdoucími či důvodem k pohybu při hrách se psem. U dětí znamená i zvýšení prestiže v dětském kolektivu a má nezastupitelnou roli při rehabilitaci. Zejména malým dětem, které samy nechtějí lézt nebo cvičit házení míčků, pes dramaticky změní život. Mnoho klientů využívá asistenční psy i ke canisterapii, kdy prostřednictvím polohování dochází k přehřátí svalstva, co může mít za následek zlepšení krevního oběhu a uvolnění křečí.

K nejběžnějším dovednostem patří:

 • přinášení předmětů - pes přinese zvonící telefon, potraviny z ledničky nebo určenou věc ze skříňky
 • zvedání předmětů - pes zvedne a předá jakoukoliv věc včetně mincí nebo třeba listu papíru
 • otevírání dveří - pomocí zvláštních držadel
 • obsluha světelných vypínačů a přivolání výtahu
 • oblékání - pes pomůže svléknout některé části oblečení a uloží je na místo
 • nošení - pes v brašně na zádech nosí potřebné věci
 • pomoc při vstávání a usedání do vozíčku, přitažení a roztlačení vozíčku bez pohonu
 • přivolání člena domácnosti na požádání vozíčkáře nebo v nestandardní situaci
 • zabezpečení opory u lidí s poruchou centra rovnováhy

  Vodící pes podporuje nevidomé nebo zrakově postižené lidi v oblasti mobility, kompenzuje problémy vnímání nevidomých nebo lidí s vyšším stupněm zrakového postižení a umožňuje jim bezpečný pohyb v známém i cizím prostředí. Výcvik vodícího psa musí být dokonalý, protože jakákoliv malá chybička psa může nevidomému způsobit zranění, v extrémním případě (jako třeba u střetu s tramvají) i smrt.

 • Reklama

  Léčebný vliv terapeutického psa na člověka má dvě roviny: fyzickou a psychickou. Při polohování psa s klientem se využívá toho, že pes má asi o stupeň vyšší teplotu než člověk, takže dochází k přehřátí svalů klienta, které často vede k zlepšení krevního oběhu a uvolnění svalových křečí. Blahodárný je i dotek se srstí. Zejména u dětí se pak různé polohy a využívají i k stimulaci k pohybu a rehabilitaci.

  V psychické rovině plní terapeutický pes pozitivní funkci přítele a společníka, je důvodem ke komunikaci a může vylepšit třeba vztahy mezi klienty v ústavech. Jeho úkolem je ovlivňování akutních depresí i dlouhodobého psychického stavu, pomoc při vyrovnáni se s náhlou ztrátou či v období zvýšených bolestí, třeba po náročné operaci. Je prokázáno, že už i pouhé externí návštěvy takového psa vedou ke zlepšení nálady a atmosféry v ústavu. Pes je zdrojem mazlení a projevů oddanosti, příčinou radosti, tématem k rozhovoru a podnětem k fyzickému pohybu a hrám. Terapeutický pes je tedy sluníčkem pro mentálně postižené lidi a nemocné, kteří jsou z různých důvodů nuceni setrvávat v ústavní péči, jako i důchodců a dětí žijících v domovech. Zajišťujeme i psy pro dlouhodobě nemocné či mentálně postižené klienty v domácí péči. Péče o psa je dalším terapeutickým prvkem, kdy se chápe jako závazná povinnost a pomáhá posílit pocit odpovědnosti.

  Naším cílem je propagace existence jednotlivých typů psů a jejich kompletní zajištění pro osoby, které o takové psy projeví zájem. Součástí naší činnosti je dětský program, který má za cíl vyrovnat šance a integrovat do společnosti děti se zdravotním postižením. Dětský program vykazuje některá specifika, kterými se liší od programu pro dospělé klienty. Jedná se zejména o nutnost spolupráce s dětským psychologem, který musí nejprve posoudit stav dítěte a jeho schopnost vést psa. Specifika se týkají také samotného výcviku psa, neboť asistenční či vodící pes pro dětské klienty vyžaduje náročnější výcvik. Celkově jsme od vzniku naší organizace předali celkem 57 asistenčních, 4 terapeutické a 3 vodící psy, přičemž jeden z nich je pes s kombinovanou specializací vodící / signální pro hluchoslepou dívku.

  Základní údaje

  Název organizace: Pes pomůže

  Právní forma: občanské sdružení

  Datum registrace: 15.2. 2001 u Ministerstva vnitra ČR pod č.j.:
  VS/1-1/46167/01-R

  Sídlo: Hliněný Újezd 23, 341 01 Horažďovice

  IČ: 265 25 160

  Banka: GE Money Bank, Praha 4

  Číslo účtu: 155 711 077 / 0600

  Kontakt: Ing. Andrea Kaufmanová

  Telefon: 376 511 245, 605 183856

  email: [email protected]

  web: www.pes-pomuze.com

  Reklama

  Komentáře

  Lucka (Pá, 13. 11. 2009 - 23:11)
  Pejsek ti určitě pomůže. Mně taky pomohl moc:-))
  Bulterier (So, 1. 5. 2010 - 12:05)
  Chcete se dozvědět pravdu o plemeni Bulteriér? Navštivte naše nově zrekonstrované stránky www.bulterier.webnode.cz
  Máte- li nějaké komentáře, můžete je zveřejnit právě na naší stránce.
  Děkujeme.
  Chcete se dozvědět pravdu o...O bulteriérech vím opravdu všechno, jedno mám doma, ještě stále. Je to opravdu hodný pejsek, poslouchá a dobře drží.
  Starý smutný pes (Po, 6. 12. 2010 - 23:12)
  http://www.kocky-utulek.cz/?q=node/450
  Fidorius (So, 9. 4. 2016 - 13:04)
  Není kruté přizpůsobit celý psí život potřebám jediného slepého lidského mrzáka? Nejedná se o týrání zvířete - bezprecedentní znásilnění jeho vlastní psí přirozenosti?
  Bum (Ne, 10. 4. 2016 - 09:04)
  A to není týrání? Jednou jsem přes plot zahlédnul paničku, jak se nechala obskočit vlčákem ale neřekl bych, že by to tomu čoklu vadilo.Šukal jak o závod a panička nedbala, že jí někdo může vidět a 3x za sebou měla orgáč jako řemen! Jest-li jí to tolik chybělo a nebo to byla její libůstka to nevím!
  Angela (So, 1. 7. 2023 - 22:07)
  to ano a moc pomůže. Jenže co pak, když pomoc potřebuje on. V tomto jsme hodně pozadu a pomoct se jim moc nedá :( Umřel mi můj milovaný pejsek a byla jsem z toho hodně neštastná :(
  Reklama